Jagttegn i Danmark 2023

5/5 - (3 votes)

Et dansk jagttegn giver dig ret til at drive jagt i Danmark. Derudover skal du også bruge sådan ét for at komme på jagt i udlandet. Jagten bliver mere og mere populære blandt unge som gamle, hvilket også kan ses på antallet af tegn, der udstedes hvert år. Men hvad kræver det egentlig at få jagttegn, og hvordan kan man få sådan et? Kan alle få jagttegn? Der findes rigtig mange spørgsmål og nogle af dem forsøger jeg at svare på i artiklen her. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at stille disse i kommentarfeltet. God læselyst

Vil du læse mere om jagt i almindelighed og alt, hvad det indebære, så kan du følge linket her…

Indhold

Hvad er et jagttegn?

I Danmark skal du have jagttegn for at må udøve jagt. Et dansk jagttegn giver dig dermed tilladelse til at gå på jagt i Danmark efter de gældende jagregler. Et jagttegn vil endvidere give dig lov til at erhverve og besidde et skydevåben, der egner sig til jagt. Du kan også erhverve dig et skydevåben med en såkaldt SKV-tilladelse, der giver dig lov til at erhverve skydevåben i forbindelse med en skytteforening.

Hvad koster et jagttegn?

Der opkræves et årligt gebyr på 676 kr. for aktive jægere, der ønsker at beholde deres jagttegn. Dette gebyr opkræves hvert år efter, at man har indberettet sit vildtudbytte for året.

Har du styr på, hvornår du skal senest indberette vildtudbytte, samt hvordan du gør det? Eller kan du læse mere om det her…

Men får du kan indberette vildtudbytte og betale det årlige gebyr, så skal du have et jagttegn. Dette får du ved at gennemgå et kursus, som vi beskriver i afsnittet nedenfor. Prisen for dette er en helt anden, men til gengæld er det bare en en-gangs-betaling. Priserne varierer oftest i takt med, hvilket kursusforløb som du ønsker at følge. Et af de billigste er aftenskursuset, hvor prisen ligger omkring 2000kr, mens nogle af de dyreste er de mere intense kursusforløb, som fx et weekendkursus eller et 3-dages kursus. Prisen for disse ligger normalt omkring 3500kr alt efter, hvor i landet man befinder sig.

Herudover skal man også medregne omkostningerne til undervisningsmaterialer i form af bøger og lignende. Endvidere står man typisk også selv for omkostninger for at komme på skydebanen for at lære de grundlæggende færdigheder, når man har med våben at gøre. Omkostninger for dette beløber sig typisk omkring 700 kr. Derudover kommer der nogle gebyrer til blandt jagtprøven. Gebyret hertil ligger i skrivende stund på 310 kr.

Hvordan får du et jagttegn?

I Danmark skal du være fyldt 16 år og have fast bopæl i Danmark før, at du kan erhverve dig et jagttegn. Derudover skal du op til flere obligatoriske prøver før, du kan til slut har lov til at udøve jagt i Danmark. Der er dog mulighed at blive optaget i Jægerregistret, hvis man er bosat i udlandet. Dette kan dog kun lade sig gøre med et gyldigt udenlandsk jagttegn og er kun gældende, så længe man er bosiddende i udlandet.

Vi kommer ind på de grundlæggende prøver, der skal bestås, længere nede i artiklen.

Er du på udkig efter, hvordan du får et svensk jagttegn? Så har vi lavet en guide til, hvordan du lige præcis får sådan et – her…

Jagttegnskurser

For at få et jagttegn skal du først gennemfører et kursus. Disse fremkommer i forskellige udgaver, hvilket skal betyde, at der findes nogle, der strækker sig over en længere periode, mens andre er mere intensive og kan klares på et par weekender. Ligeledes tilbyder langt de fleste af landets kommuner også gratis jagttegnsundervisning for ungdomsskoler.

Så skal vi ridse op, hvilke forløb der findes den dag i dag, så beror de på

  • Online jagttegn (Som nyt grundet Covid19)
  • Weekendkursus
  • 3 dages jagtkursus
  • Privat undervisning
  • Aftenskursus via din lokale LOF- eller AOF-afdeling.
  • Undervisning via ungdomsskolen for ungjægere.

De to sidste nævnte er som regel de forløb, der strækker sig over længst tid. Her ligger undervisningen typisk en gang om ugen og fordeler sig på cirka 25 undervisningsgange. Det skal også siges, at det typisk er de to, der er de billigste forløb.

Jagttegnsundervisningsforløb

Undervisningsforløbet berører naturligvis emner indenfor jagtverdenen. Emnerne vil være jagtloven, vildtkendskab, færdigheder i jagt og revirpleje samt våbenkendskab og skydning. Der bliver taget udgangspunkt i jagtbogen, der udgør undervisningsmaterialet, som kursusunderviseren følger.

Når du har været igennem de planlagte forløb, så skal du op til en række prøver, som du skal bestå for at få udstedt et jagttegn fra miljøstyrelsen.

Sådan kommer du igennem jagtprøven

Ønsker du et jagttegn, så skal du bestå jagtprøven. Denne består af to dele, en teoretisk og en praktisk prøve, som foregår samme dag, men uafhængig af hinanden. Dog skal du have bestået den teoretiske prøve for at komme op til den praktiske prøve. Men består du nu ikke den praktiske prøve i første omgang, så kan du godt komme op til denne igen uden, at du behøves at tage den teoretiske prøve igen, hvis du har bestået den.

Som noget forholdsvis nyt, så giver jagtprøven alene dig ikke længere ret til at udøve jagt i Danmark. Nu er det sådan, at du skal have bestået en skydeprøve også for at udøve jagt med det pågældende våben. Vi kender det lidt fra den tidligere riffelprøve, som skulle bestås for at gå på jagt med riffel. Så nu fordeler skydeprøverne sig altså på henholdsvis en haglprøve, riffelprøve samt bueprøve. Du skal have bestået prøven med det pågældende våben for at må gå på jagt med det.

jagttegn mitjagttegn
Som det ses på billedet, så vil det fremgå dit jagttegn i hvilket omfang, du har ret til at udøve jagt i.

Den teoretiske del af jagtprøven

Den teoretiske del er den første prøve, som du bliver stillet overfor. Heri skal du besvare 40 multiple-choice spørgsmål. Spørgsmålene holder sig inden for de emner, som er gennemgået til jagttegnsundervisning, hvilket vil sige, at det er emner som jagtlovgivning og våbenkendeskab, ligesom du også får stillet spørgsmål til vildart identifikation.

Når du har gennemført prøven, får du umiddelbart efter svar på om, du har bestået den eller ej. Består du prøven, så kan du fortsætte til den praktiske delprøve.

Den praktiske del af jagtprøven

Den praktiske delprøve består hovedsageligt i at vurdere din kunnen indenfor afstandsbedømmelse og våbenhåndtering.

Ved afstandsbedømmelsen er der opsat 6 forskellige vildtarter, der er udskåret i plast og har vildtets realistiske størrelse. Din opgave er at vurdere om, det er forsvarligt at afgive skud til det pågældende dyr ved den pågældende afstand jf. jagtlovgivningen. Så du bliver stillet spørgsmålet, om du vil skyde til dyret eller ej fra ”denne” afstand. I denne del må du have maksimalt én fejl.

I våben- og sikkerhedshåndtering skal du kunne demonstrere, at du er i stand til at håndtere skydevåbnet korrekt og forsvarligt. Her er det prøvens sagkyndige, der observerer dig, mens I bevæger jer rundt på den opstillet bane. Dette indebærer blandt andet, at du fx skal knække haglgeværet, når du skal passere forhindringer, ligesom du heller aldrig må holde geværet i en vandret stilling eller have fingeren på aftrækkeren, mens du bevæger dig rundt. Det er den sagkyndige, der i denne situation vurderer din kunnen i våbenhåndtering og sikkerhed. Til sidst skal du afgive fire skud til nogle bagduer (lerduer). Heri er det essentielle ikke, at du rammer duerne, det er igen at vise, at du kan håndtere våbnet korrekt.

Tilmelding af prøver

For at komme op til jagtprøven, så skal du som nævnt tilmelde dig et jagttegnskursus, og herefter er det underviseren på kursuset, der meddeler Miljøstyrelsen, at du ønsker at deltage i jagtprøven. Når din underviser har registreret, at du har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, så kan du selv tilmelde dig jagtprøven.

Du tilmelder dig prøve inde på Mit jagttegn. Mit jagttegn er ligesom hovedportalen for alle jægere. Det er her, at du tilmelder dig og betaler for prøver, som du ønsker at deltage i. Dette gælder både jagtprøven, haglprøven, riffelprøven og andre prøver, som du ønsker at deltage i. På Mit jagttegn benytter du NemID for at logge ind. Det er altid en god ide at være ude i god tid, når det kommer til at anskaffe sig et NemID, ligesom det også gør sig gældende, når du skal tilmelde dig forskellige prøver.

Hvornår får jeg mit jagttegn?

Så snart du har bestået jagtprøven, så kan du få udstedt et jagttegn. Dette koster 676 kr. i 2023 og er et årligt gebyr, som du skal betale hvert år for at få udstedt dit jagttegn. Du betaler for dette på Mit jagttegn, der er samme portal, som du også tilmelder dig prøver på. Det årlige gebyr dækker ikke kun administrationsgebyrerne, en del af beløbet går også til den lovpligtige jagtansvarsforsikring. Så snart du har betalt og fået udstedt et jagttegn, så er der automatisk dækket af forsikringen.

Som tidligere nævnt, så får du automatisk udstedt et nyt jagttegn hvert år efter, at du har indberettet dit vildtudbytte for året og betalt for jagttegnsgebyret. Du kan tilmelde dig betalingsservice, således du ikke skal ind på mitjagttegn.dk hver gang. For at indberette vildtudbyttet skal du dog alligevel ind på Mit jagttegn. Der er som regel altid pres på lige før deadline, så for at undgå kø kan det klart anbefales at indberette dit vildtudbytte i god tid på Mit jagttegn.

Husk, at du skal have et gyldigt jagttegn, hvis du har en våbentilladelse til en riffel eller lignende. Har du problemer med at forny din våbentilladelse eller skal du bruge hjælpe til at indsende en våbentilladelse, så kan du følge linket her…

Digitalt jagttegn

Digitalt jagttegn
Billedet er lånt fra Miljøstyrelsens side.

Som noget nyt så kan du nu få udstedt et digitalt jagttegn. Dette er en app, som du kan downloade til din Android smartphone eller iPhone. Når du har gjort det, så kan du gå ind på Mit jagttegn og tilmelde dig den digitale version. Efter lidt behandlingstid, så kan du logge ind med NemID på appen, hvorefter dit nye digitale jagttegn vil være synligt.

Den digitale version er fuldt ud ligeså gyldigt som de udstedte plastik kort. Det vil sige, at du med appen kan købe ammunition og lignende ved brug af den. Dog er det endnu ikke opgjort, hvorvidt det er gyldigt til udøvelse af jagt i resten af verdenen. Derfor anbefales det herfra, at man undersøger dette, inden man drager ud på jagt i udlandet – både inden- og udenfor EU’s grænser.

Skriv et svar