Våbenskab – opsætning og regler

Det er dit ansvar, at du har et godkendt og aflåst våbenskab, når du er ejer af skydevåben her i Danmark. Men det er de færreste, der kan svare på, hvad det egentlig kræver at opbevarer et skydevåben efter reglerne. Reglerne kan dog også være svære at tolke på, så lad os kigge på dem og lad os se på anbefalingerne til valg og montering af våbenskab.

Det er jo så tungt?

Våbenskabe er rigtig nok, ganske tunge. Men i henhold til våbenlovgivningen skal dit våbenskab veje mere end 1000 kg, før du ikke behøves at fastgøre det. Og det er ganske få våbenskabe den private forbruger har, der vejer over et ton.

Men hvorfor skal det fastgøres eller være så tungt?

Det skyldes, at i langt de fleste tyverier af våben i de private hjem sker ved, at hele våbenskabet bliver stjålet. De fleste våbenskabe er så sikre, at det tager for lang tid at bryde igennem, mens tyven er i hjemmet. Derfor tager tyven ofte hele våbenskabet med, så det kan brydes op i fred et andet sted. Fastgøres våbenskabet i gulv og/eller væg, så har tyven langt svære ved at stikke af med det.

Du kan blive straffet

Våbenlovgivning gælder alle, der er ejer eller besidder et skydevåben. Du bliver derfor straffet, hvis du ikke overholder disse regler for opbevaring. Er dit våbenskab ikke fastgjort forsvarligt kan det resultere i bøder og i alvorligere tilfælde fængselstraf. I nogle af disse alvorligere tilfælde kan det give fængselstraf op til 4 måneder. I særligt grove tilfælde kan det give fængelsstraf helt op til 2 år! Så opbevar dine våben forsvarligt, det betaler sig. Disse eksempler virker måske lidt brutale, men i betydelig mindre væsentlige sager mister jægere sit jagttegn og våbentilladelser i 5 år. Og det er for mange inkarneret jægere en langt hårdere straf.

Montering af våbenskab

Så regler siger altså, at vi skal fastgøre et våbenskab forsvarligt, hvis det vejer under 1000 kg. Men hvordan fastgøres gøres et våbenskab forsvarligt og hvad er tilstrækkeligt. Som udgangsgangspunkt må vi antage, at en forsvarligt monteringer tilstrækkeligt, så lad os kigge på væsentlige faktorer.

Valg af placering

Den bedste måde at holde på en hemmelighed er ved ikke at sige det til nogen. Så skal vi også sætte det til en forsvarlig placering af dit våbenskab, så placerer det således, at det ikke kan ses ude fra. På den måde undgår du at skabe unødige opmærksomhed på noget, der kunne have interesse for uvedkommende. Når du har fundet den bedste usynlige plads for dit våbenskab, så skal vi kigge på materialer. Våbenskabet skal efter våbenlovgivningen fastgøres i gulv, væg eller alle bedst i begge dele. Det nemmeste for de fleste vil være at montere våbenskabet i væggen. Derfor er det relevant at overveje, hvad væggen er gjort af. Det vil være betydeligt nemmere at rive noget ud af en gibsvæg end en betonvæg. Så placer dit skab op af den mest solide væg.

Valg af skruer

Der findes typisk 4 huller på ryggen og bunden af våbenskabet. Mindst 4 af disse huller skal fyldes ud, om du vælger at montere i gulvet eller i væggen. Du kan enten benytte dig af ekspansionsbolte eller kraftige skruer med rawplugs, der passer til din type væg. Det anbefales, at der som minimum benyttes skruer med en diameter på 10 mm. Vælger du at bruge bolte så find nogle, der passer til til hullerne i dit skab eller maximum 2 mm mindre. Når du har boret huller i væggen, der matcher dine skruer eller bolte, så monteres skabet ved at skrue disse i indefra.

Hvad skal være i skabet?

I henhold til våbenlovgivningen så skal alle våben og våbendele opbevares i dit godkendte våbenskab. Våbendele indkluderer dele som magasin og lyddæmper. Derudover skal du også opbevare alt ammunition til din riffel og haglgevær inde i våbenskabet.

Når det kommer til antallet af våben, så må du højst opbevarer 25 skydevåben i et almindelig våbenskab. Heraf må du maks have 10 våben af typen ‘særlig farlige’. Disse er våben som forskellige pistoler og glatløbet haglgevær med en pibelængde under 55 cm. Derudover er det ikke anbefalet at putte flere våben i dit våbenskabt end, hvad våbenskabet er beregnet til.

Valg af våbenskab

Når det kommer til valg af våbenskab, så plejer jeg at sige, at du kan aldrig købe det stort nok. Det skal nok blive fyldt ud. Af væsentlige ting, som jeg er opmærksom på, når jeg tænker våbenskab, så er det pladsen til våbene i våbenskabet. Det må ikke blive for trangt derinde. Det går udover våbene selv. Derudover så finder jeg det særligt essentielt, at der er god plads til ammunitionen. Min erfaringen er, at denne også hurtigt bliver brugt ud.

Et godkendt våbenskab

Våbenskab kommer i mange forskellige afstøbninger og det vigtigeste for et våbenskab er, at det er godkendt til opbevaring af våben. Dette lyder måske logisk, men det er ikke en selvfølge. Som så meget andet, så bliver regler løbende opdateret og lavet om, og det er derfor vigtig, at man ikke går med et oldgammelt våbenskab. Skafor blå og rød er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, men de er også nogle udgået modeller. Det kan derfor hænde, at nogle forsikringsselskaber ikke godkender disse.

Brugbare features

Som så meget andet, så kan du også få mange smarte og brugbare features til dit våbenskab. Ofte hænger disse sammen med størrelsen på våbenskabet. Til større våbenskabe kan du ofte tilkøbe hyldesystemer, der gør det muligt at opbevare tilbehør og værdipapir. En smart og meget anvendelig feature er kodelås til dit våbenskab. På denne måde er du fri for at gemme din nøgle et sikkert sted hver gang og værst af alt huske, hvor henne du har gemt den. En kodelås koster typisk omkring 1500 kr. ekstra og er efter min mening meget godt givet ud.

Skriv et svar